Vyšebrod

Artefakty vycházející z fenoménu paměti a kontextu. Mísím historickou zkušenost a její relikty s vlastním ukotvením v reálném světě. Hlásím se patrně k prvnímu uměleckému dílu vzniklém na tomto území, které svojí kvalitou převyšuje region střední Evropy. Ve svých nových obrazech cituji Mistra vyšebrodského cyklu. Je zasazen fragmentárně do rozbujelé kubizující struktury dekorované malířskými válečky. Záměrně používám dekor jako obsah závěsného obrazu, zdánlivě bez důvodu a jasného účelu.
zrození skica 60 x 70cm akryl na plátně
zrození II. 200 x 180 cm, akryl na plátně


zrození 170 x 200cm,akryl na plátně

zmrtvýchvstání 170 x 200 cm, akryl na plátně

ukřižování 200 x 170 cm, akryl na plátně

seslání, skica, 70 x 100cm, akryl na plátně
seslání II, 200x 170 cm, akryl na plátně
seslání, 190 x 150 cm, akryl na plátně

oplakávání, 170 x 200 cm, akryl na plátně


oplakávání II, 170 x 200 cm, akryl na plátně

na hoře, skica 60 x 70 cm, akryl na plátně

na hoře, skica, 100 x 120 cm, akryl na plátně
na hoře,200 x 180cm, akryl na plátně
klanění, 200 x 170 cm, akryl na plátněVinnetou

Úvahy o původu a zdrojích středoevropské kultury, jejich vizuálních kódech, transatlantických vlivech, zpětných vazbách a dětství v konci století.
1984, akryl na plátně 60x70cm

mentor, akryl na plátně 60x60cm

Nový svět, akryl na plátně 60x70cm

bez názvu, akryl na plátně, 60x60cm

zdroj, akryl na plátně, 60x60cm

kostra, akryl na plátně, 60x70cm


černá díra, akryl na plátně, 60x60


obalová gotika

Obalová gotika je pracovní název snahy propojit odkaz minulosti, na základě druhých a třetích plánů obrazů rané a vrcholné gotiky, s povrchním nablýskaným obalem současnosti.
Obrazy jsou zde umístěny chronologicky, od nejnovějšího dolů po nejstarší.


v obalu, akryl na plátně 100x110cm


čuník,akryl na plátně,90x100cmkočka, přemalováno,akryl na plátně, 170 x 75cm

jericho,přemalovaný pes,akryl na plátně 170 x 85 cm


v krabici, akryl na plátně 120 x 90 cm


bílá nevěsta, akryl na plátně 110 x 100 cm


čtyři a zlatá, akryl na plátně 70 x 60 cm


tři a tv, akryl na plátně 90 x 100 cm


gotik, akryl na plátně 150 x 110 cm


krabice, akryl na plátně 60 x 70 cm

mobil, akryl na plátně, 60 x 70 cm


kniha a svícen, akryl na plátně, 70 x 80 cm

památník II, akryl na plátně, 105 x 110 cm
Památník


akryl na plátně 160 x 210 cm

Praha Berlín Praha

Akryl na plátně 210 x 340 cm

Po mnoha letech jsem se konečně podíval do Berlína a cesta byla rovná a zasněná.

Benátky

Akryl na plátně 110 x 205 cm
Neustále se snažím potlačit předmětnost motivů obrazů .