Vyšebrod

Artefakty vycházející z fenoménu paměti a kontextu. Mísím historickou zkušenost a její relikty s vlastním ukotvením v reálném světě. Hlásím se patrně k prvnímu uměleckému dílu vzniklém na tomto území, které svojí kvalitou převyšuje region střední Evropy. Ve svých nových obrazech cituji Mistra vyšebrodského cyklu. Je zasazen fragmentárně do rozbujelé kubizující struktury dekorované malířskými válečky. Záměrně používám dekor jako obsah závěsného obrazu, zdánlivě bez důvodu a jasného účelu.
zrození skica 60 x 70cm akryl na plátně
zrození II. 200 x 180 cm, akryl na plátně


zrození 170 x 200cm,akryl na plátně

zmrtvýchvstání 170 x 200 cm, akryl na plátně

ukřižování 200 x 170 cm, akryl na plátně

seslání, skica, 70 x 100cm, akryl na plátně
seslání II, 200x 170 cm, akryl na plátně
seslání, 190 x 150 cm, akryl na plátně

oplakávání, 170 x 200 cm, akryl na plátně


oplakávání II, 170 x 200 cm, akryl na plátně

na hoře, skica 60 x 70 cm, akryl na plátně

na hoře, skica, 100 x 120 cm, akryl na plátně
na hoře,200 x 180cm, akryl na plátně
klanění, 200 x 170 cm, akryl na plátně